Grupy Badawcze

Laboratorium Procesów Ultraszybkich

Laboratorium Procesów Ultraszybkich

Laboratorium Procesów Ultraszybkich, kierowane przez prof. Czesława Radzewicza, jest multidyscyplinarnym zespołem zajmującym się zagadnieniami wytwarzania, diagnostyki i zastosowań ultrakrótkich (femtosekundowych) impulsów laserowych. Główne kierunki badań obejmują:

- procesy nieliniowe do zastosowań w doświadczalnej optyce kwantowej,

- mikroskopię superrozdzielczą typu STED,

- femtochemię - badanie ultraszybkiej dynamiki cząsteczek organicznych,

- badanie procesów nieliniowych na powierzchniach,

- nowe źródła impulsów femtosekundowych - światłowodowe i na ciele stałym,

- fizykę i technologię wzmacniaczy laserowych dużej mocy (do TW),

- techniki pomiaru impulsów femtosekundowych,

- metrologię czasu i częstości - grzebienie częstości do zastosowań w atomowych zegarach optycznych.

Osoby: prof. Czesław Radzewicz, Piotr Fita, Piotr Ciąćka, Piotr Kasprzycki, Joanna Oracz

Laboratorium Pamięci Kwantowych

Laboratorium Pamięci Kwantowych

Laboratorium Pamięci Kwantowych powstało w 2010 roku dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Zajmujemy się badaniem fundamentalnych ograniczeń fizycznych związanych z wielomodowym oddziaływaniem światło-materia. W naszych badaniach nad interfejsem fotony-atomy wykorzystujemy nierezonansowe rozpraszanie Ramana w parach atomowych w temperaturze pokojowej. Zbudowane układy eksperymentalne umożliwiają kontrolę procesów rozpraszania na poziomie pojedynczych fotonów. Do detekcji kwantowych właściwości przestrzennych rozproszonego światła używamy szybkich i zarazem czułych kamer EMCCD oraz sCMOS ze wzmacniaczem obrazu, natomiast specjalistyczne karty FPGA pozwalają na kontrolę wiązek laserowych oraz systemu detekcji w czasie rzędu dziesiątek nanosekund. Wspólnie z grupą teoretyków zajmujących się optyką kwantową pracujemy nad stworzeniem trójwymiarowego, zorientowanego na eksperyment modelu oddziaływania, uwzględniającego zarówno kwanową naturę kolektywnego rozpraszania, jak również procesy dekoherencji.

Więcej na psi.fuw.edu.pl

Osoby: Wojciech Wasilewski, Radosław Chrapkiewicz, Michał Dąbrowski, Michał Parniak, Adam Leszczyński

Pracownia Spektroskopii Molekularnej

Pracownia Spektroskopii Molekularnej

Laboratorium Lidarowe

Laboratorium Lidarowe

Laboratorium Lidarowe działa od 1995 r. Początkowo na wyposażeniu znajdował się prosty system DIAL. Koło roku 2000 laboaratorium wzbogaciło się o mobilnych (na samochodzie) lidar oparty na laserze Nd:YAG. System ten został następnie rozbudowany o LIDAR mikroimpulsowy pracujący na trzech długościach fali oraz LIDAR polaryzacyjny. Badania obejmują głównie nowe techniki zdalnego wykrywania areozoli atmosferycznych. Opracowano nowatorskie metody pomiaru dystrybucji cząstek areozoli i cząstek stałych. Laboratorium uczestniczy w wielu kampaniach pomiarowych wspólnie z Instytutem Geofizyki. Jednymi z ostatnich badań były pomiary aerozoli powstających pod chmurami konwekcyjnymi.

Osoby: prof. Tadeusz Stacewicz

Laboratorium Spektroskopii Laserowej

Laboratorium Spektroskopii Laserowej

Laboratorium Spektroskopii Laserowej kontunuuje tradycje badań spektroskopowych prowadzonych od wielu lat w Zakładzie Optyki. W ostatnim czasie rozwinięto, między innymi, ultra czułe techniki wykrywania substancji śladowych w gazach metodą spektroskopii strat we wnęce (Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS). Detektory dwutelnku azotu zbudowane w oparciu o niebieskie lasery osiągnęły czułość lepszą niż 5 ppb. Z kolei wykrywanie fluorków i chlorków opiera się na połączaniu CRDSu i metod spektroskopii plazmy - w wyładowaniu elektrycznym dochodzi do dysocjacji tych związków, a produkowane atomy w stanach metastabilnych są wykrywane przy pomocy spektroskopii strat we wnęce. Obecnie planowane są badania nad wykrywaniem śladowych ilości pary wodnej w powietrzu przy pomocy spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni.

Osoby: prof. Tadeusz Stacewicz

Pracownia Nanostruktur Fotonicznych (PNaF)

Pracownia Nanostruktur Fotonicznych (PNaF)

W utworzonej w 2010 roku Pracowni Nanostruktur Fotonicznych zajmujemy się projektowaniem, wytwarzaniem i charakteryzacją struktur optycznych w skali mikro i nano. Dzięki unikatowej aparaturze do trójwymiarowej fotolitografii, którą można porównać do drukarki 3D o submikronowej rozdzielczości, możemy na końcu światłowodu o średnicy włosa wytworzyć soczewkę albo pokryć go lasem słupków, który wielokrotnie zmniejszy nieporządane odbicie światła. Inne struktury pozwalają uzyskać kolorowe filtry optyczne bez użycia barwników albo wykazują tak niezwykłe własności, jak różnica w natężeniu przepuszczanego światła padającego z przeciwnych stron. Przy pomocy fotolitografii konstuujemy też miniaturowe roboty napędzane i sterowane światłem.

Więcej na photonics.fuw.edu.pl

Osoby: Piotr Wasylczyk, Michał Nawrot, Łukasz Zinkiewicz

Femtosekundowa spektroskopia w podczerwieni wodnych roztworów polimerów

Femtosekundowa spektroskopia w podczerwieni wodnych roztworów polimerów

W prowadzonych przez nas badaniach staramy się poznać oddziaływania międzycząsteczkowe w wodnych roztworach tzw. „inteligentnych polimerów”. W roztworach takich pod wpływem zewnętrznego bodźca takiego jak zmiana temperatury lub pH następuje gwałtowna zmiana konformacji łańcucha polimeru i w efekcie separacja faz. Dzięki zastosowaniu do moich badań czasoworozdzielczej spektroskopii w podczerwieni mamy nadzieję zaobserwować najwcześniejsze (tj. zachodzące w czasie rzędu pikosekund) etapy powyższych przejść fazowych.

Osoby: Marcin Pastorczak

Optyka Biomedyczna

Optyka Biomedyczna
Osoby:

Laboratorium Fotoniki Kwantowej

Laboratorium Fotoniki Kwantowej

W Laboratorium Fotoniki Kwantowej badamy kwantowe własności światła i ich wykorzystanie w telekomunikacji i metrologii. W szczególności interesuje nas wykorzystanie technik zwielokrotnienia czasowego do realizacji ultraszybkich protokołów komunikacji i metrologii kwantowej oraz do konstrukcji wielowymiarowych kwantowych stanów światła. Rozwijamy techniki konstrukcji łączy fotonicznych dla sieci kwantowych. W naszej pracy wykorzystujemy zjawiska optyki nieliniowej, w szczególności zachodzące w falowodach nieliniowych, oraz metody bardzo szybkiej modulacji elektrooptycznej.

Osoby: Michał Karpiński, Filip Sośnicki, Ali Golestani Shishvan
do góry