Linki

Koło Naukowe Optyki i Fotoniki

Photonic Implementations of Quantum Enhanced Technologies, projekt Konrada Banaszka, IFT UW, Warszawa

Zakład Optyki Informacyjnej, IGF, UW, Warszawa

Grupa prof. Wojciecha Gadomskiego, Wydział Chemii UW, Warszawa

Centrum Laserowe, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, UMK, Toruń

European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, Florencja, Włochy

do góry