Biogram

Koray Dinçer jest doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał na University of Lund, pracując w grupie badawczej zajmującej się pamięciami kwantowymi. Tytuł licencjata uzyskał na Istanbul Technical University pracując w grupie badawczej Ultrafast Optics.

Od 2018 roku jest stypendystą w projekcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A