Studia II stopnia
na Wydziale Fizyki UW

Zakład Optyki IFD jest bezpośrednio zaangażowany w prowadzenie specjalizacji optycznej “Optics” w ramach studiów II stopnia z fizyki.

Od 2019 roku specjalizacja prowadzona jest tylko w języku angielskim. Zakład Optyki jest otwarty na studentów chcących zrealizować pod opieką pracowników Zakładu prace dyplomowe w ramach innych kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Poznaj Wydział Fizyki UW
Studia II stopnia <br>na Wydziale Fizyki UW Studia II stopnia <br>na Wydziale Fizyki UW
Studia II stopnia <br>na Wydziale Fizyki UW Studia II stopnia <br>na Wydziale Fizyki UW

Harmonogram studiów

Studia magisterskie na kierunku Fizyka podzielone są na cztery semestry. Pierwszy z nich jest identyczny dla każdego studenta II stopnia i obejmuje głównie zajęcia z fizyki ogólnej. Pozostałe trzy semestry zależą od obranej specjalizacji, czyli jednej z kilku dostępnych ścieżek dalszej nauki dostosowanej pod indywidualne potrzeby i zainteresowania każdego studenta.

Jedną z nich jest specjalizacja Optyka, podczas której szczególny nacisk położony jest na wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria prowadzone przez pracowników Zakładu Optyki.

Na specjalizacji Optyka istnieje możliwość modyfikacji indywidualnego programu studiów. W porozumieniu z Kierownikiem Zakładu Optyki możliwe jest dostosowanie programu studiów w celu zapewnienia optymalnego rozwoju każdego studenta.

Zajęcia praktyczne

Na Wydziale Fizyki UW duży nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne prowadzone w świetnie wyposażonych laboratoriach.

W Zakładzie Optyki wierzymy, że właśnie takie podejście do nauki pozwala naszym studentom rozwijać swoje umiejętności praktyczne niezbędne w pracy naukowej i nabyć intuicję niezbędną do zrozumienia nawet najtrudniejszych zagadnień z optyki.

Mając na celu wsparcie nauki samodzielnego, krytycznego myślenia studenci mają dużą swobodę eksperymentalną w kwestii sposobu realizacji swoich badań.

Naszym najlepszym studentom oferujemy pracę w grantach realizowanych w Zakładzie Optyki, których wyniki prezentowane są na międzynarodowych konferencjach i w prestiżowych czasopismach naukowych.

Obrona pracy magisterskiej

Studia zwieńcza obrona pracy magisterskiej przygotowanej w oparciu o własne wyniki badań naukowych. Aby praca została dopuszczona do obrony musi zostać zrecenzowana przez promotora pracy oraz dodatkowego recenzenta.

Obrona ma formę egzaminu ustnego dotyczącego tematyki i treści pracy magisterskiej oraz podanej wcześniej listy pytań z podstaw fizyki.

Obrona pracy magisterskiej
Co dalej po studiach?

Co dalej po studiach?

Absolwenci Zakładu Optyki mają bardzo dobre perspektywy pracy po ukończeniu studiów. Są cenieni za swoje szerokie doświadczenie i zaawansowane umiejętności eksperymentalne.

Po studiach większość naszych studentów decyduje się na kontynuowanie swojej kariery naukowej w ramach doktoratu, podjęcie pracy w działach R&D w firmach optycznych i fotonicznych, zakładanie startupów i spin-offów.

Wykłady specjalistyczne
prowadzone przez pracowników Zakładu Optyki

Jesteś pracownikiem naukowym
lub przyszłym studentem?
Dołącz do nas...

Dołącz do zespołu Zakładu Optyki UW

Napisz do nas!

W zakładce “Ludzie” znajdziesz kontakt do wszystkich pracowników Zakładu Optyki. Jesteśmy otwarci na współpracę nad przeróżnymi projektami i chętnie pomożemy Ci w realizacji Twojego pomysłu badawczego. Jeśli jesteś studentem, to możesz u nas wykonać swoją pracę dyplomową: licencjat, pracę magisterską oraz pracę doktorską. W realizowane w naszym zakładzie projekty badawcze angażujemy studentów już od pierwszych lat studiów, dzięki czemu szybko zyskują praktyczne umiejętności wyróżniające ich na rynku pracy.

Możesz też przyjść na spotkania Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW, na których będziesz mógł nawiązać kontakt ze studentami i doktorantami Zakładu, którzy licznie uczestniczą w tych spotkaniach i chętnie odpowiedzą Ci na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź listę ofert pracy na Wydziale Fizyki UW.

Regularnie zatrudniamy nowe osoby do naszego zespołu. Poszukujemy pracowników technicznych, administracyjnych, post-doców, doktorantów oraz studentów na stanowiska w grantach. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym sekretariatem oraz sprawdzenia aktualnej tablicy ogłoszeń o pracę na stronie Wydziału Fizyki UW.

Rozpocznij studia na UW

Aktualne informacje o studiach licencjackich oraz magisterskich organizowanych przez Wydział Fizyki UW dostępne są na stronie fuw.edu.pl/informator.html. Większość studentów w Zakładzie Optyki realizuje program z fizyki lub inżynierii nanostruktur, ale jesteśmy otwarci także na osoby z innych kierunków studiów.

Kształcenie na poziomie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim organizowane jest przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodnicznych oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską. Szczegółowe informacji o procesie i zasadach rekrutacji oraz programie kształcenia dostępne są na stronie szkół - szkolydoktorskie.uw.edu.pl.