Projekty i granty

49,1 mln zł

Wartość przyznanego dofinansowania w PLN

1,4 mln €

Wartość przyznanego dofinansowania w EUR

7

Aktywnych projektów

26

Zrealizowanych projektów w latach 2010 - 2023

Projekty archiwalne

W latach 2010 - 2023 zrealizowane zostało 26 projektów. Finansowane z funduszy: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Komisja Europejska, EUROCHAMP, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Pokaż listę zrealizowanych projektów