Projekty i granty

47,5 mln zł

Wartość przyznanego dofinansowania w PLN

1,4 mln €

Wartość przyznanego dofinansowania w EUR

2

Aktywne projekty

28

Zrealizowanych projektów w latach 2010 - 2023

Projekty archiwalne

W latach 2010 - 2023 zrealizowane zostało 28 projektów. Finansowane z funduszy: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Komisja Europejska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), EUROCHAMP.

Pokaż listę zrealizowanych projektów