dr inż. Piotr Hańczyc

Laboratorium Procesów Ultraszybkich (UPL)

ORCID ID: 0000-0002-1460-8477

Telefon biuro: 22 55 32 735

Telefon laboratorium: 509 857 700

piotr.hanczyc@fuw.edu.pl

Biogram

Dr inż. Piotr Hańczyc pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z chemii uzyskał na Chalmers Tekniska Hogskola w Szwecji oraz na Politechnice Wrocławskiej. Staż podoktorski odbył w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Specjalizując się w badaniach spektroskopowych nad strukturą białek i kwasów nukleinowych oraz ich oddziaływań z cząsteczkami organicznymi.

Kierownik w projektach finansowanych przez Komisję Europejską, Szwedzkie Ministerstwo Nauki, i Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Zainteresowania naukowe dotyczą rozwijania technik optycznych do wykrywania zmian strukturalnych w biomolekułach, które związane są z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworami.