Biogram

Prof. dr hab. Paweł Kowalczyk jest profesorem na Wydziale Fizyki UW. Jego badania koncentrują się wokół spektroskopii laserowej cząsteczek dwuatomowych. Po kilkuletnich stażach naukowych w Niemczech, Kanadzie i Francji zainicjował w Warszawie badania widm cząsteczkowych, stosując oryginalną metodę laserowego znakowania polaryzacyjnego i specjalizując się w spektroskopii cząsteczek metali alkalicznych.

W ciągu trzydziestu lat intensywnych prac zbadał ponad 90 stanów elektronowych tych cząsteczek. W ostatnich latach koncentruje swoje badania na takich stanach, które są istotne dla procesów tworzenia ultrazimnych cząsteczek z chłodzonych laserowo atomów – co jest obecnie jednym z najżywiej rozwijanych kierunków w fizyce doświadczalnej.

Równolegle rozwija metody opisu obserwowanych stanów cząsteczkowych, w tym opracował specjalistyczną metodę numerycznej konstrukcji krzywych energii potencjalnej dla obserwowanych stanów na podstawie danych doświadczalnych, tzw. metodę Punktowego Odwrotnego Podejścia Perturbacyjnego. Jest to obecnie jedyna metoda pozwalająca na skuteczną konstrukcję krzywych potencjału o częstym wśród wzbudzonych stanów elektronowych "egzotycznym" kształcie (potencjały z dwoma minimami, wewnętrznymi barierami itp.) i jako taka znajduje szerokie zastosowanie w wielu grupach badawczych na świecie.

Prof. Kowalczyk w latach 2008-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej, a od roku 2016 jest dyrektorem IFD. 

Publikacje