dr Mariusz Semczuk

Laboratorium Spektroskopii Molekularnej i Ultrazimnych Cząsteczek (QGL)

Telefon biuro: 22 55 32 733

Telefon laboratorium: 22 55 32 470

msemczuk@fuw.edu.pl

Biogram

Dr Mariusz Semczuk jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) w grupie prof. Kirka W. Madisona, specjalizując się w precyzyjnej spektroskopii ultrazimnych cząsteczek litu oraz w ultrazimnych mieszaninach bozonowo-fermionowych (lit z rubidem). Pracę magisterską przygotował w Instytucie Maxa Plancka Optyki Kwantowej w Garching (Niemcy) w grupie laureata Nagrody Nobla prof. Theodora W. Hänscha. W ramach tej pracy skonstruował pułapkę jonową do precyzyjnej spektroskopii chłodzonych laserowo jonów litu i magnezu.

Odbył staż podoktorski w Instytucie Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk w grupie prof. Antona Zeilingera, gdzie pracował nad generacją splątanych par EPR przy wykorzystaniu kondensatu Bosego-Einsteina metastabilnego helu.
Od marca 2016 kieruje zespołem badawczym, którego jednym z celów jest produkcja ultrazimnych cząsteczek KCs w rotacyjno-wibracyjnym stanie podstawowym.

Kieruje projektami finansowanymi przez NCN, FNP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Rozwoju Berlina/Branderburgii oraz Fundusze Europejskie.