Biogram

Przemysław Słota jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia licencjackie ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w grupie dr. hab. Piotra Fity, zajmując się nieliniowymi oddziaływaniami światła z materią. Obecnie zajmuje się mikroskopią optyczną, w szczególności mikroskopią emisji wymuszonej.

Zainteresowania naukowe dotyczą mikroskopii optycznej i super-rozdzielczej, procesów nieliniowych i ultraszybkich.
W wolnym czasie zajmuje się klasyczną mikroskopią optyczną, elektroniką oraz fotografią analogową.

Publikacje