prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

Laboratorium Spektroskopii Laserowej (LSL)

prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

Laboratorium Spektroskopii Laserowej (LSL)

ORCID ID: 0000-0002-6394-2244

Telefon biuro: 22 55 32 734

Telefon laboratorium: 22 55 32 453

tadeusz.stacewicz@fuw.edu.pl

Biogram

Prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz jest profesorem w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk otrzymał w 1982 roku specjalizując się w spektroskopii laserowej, natomiast pracę magisterską (1976) przygotował budując laser ksenonowy. Oba stopnie uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim pod opieką dr. hab. Jerzego Krasińskiego.

Do tej pory uczestniczył w realizacji 24 grantów badawczych kierując 10-ma z nich. Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą użycia spektroskopii laserowej do wykrywania śladowych ilości materii w gazach. Potencjalne zastosowania to detekcja biomarkerów chorobowych w powietrzu wydychanym z płuc oraz higrometria laserowa. Jest autorem ponad 110 artykułów naukowych i 5-ciu książek. Był promotorem w 8 przewodach doktorskich i opiekunem 27 prac magisterskich oraz 11 licencjackich.

Tadeusz Stacewicz przez ponad 20 lat pełnił funkcję sekretarza Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

W wolnym czasie zajmuje się turystyką i żeglarstwem.

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Pokój: 3.34

Linki zewnętrzne

Research Gate

Publikacje