mgr inż. Mateusz Winkowski

Laboratorium Spektroskopii Laserowej (LSL)

mgr inż. Mateusz Winkowski

Biogram

Mgr inż. Mateusz Winkowski jest doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniejsze etapy studiów ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Fizyki, studia I stopnia) oraz Politechnice Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, studia I i II stopnia) specjalizując się w elektronice i inżynierii biomedycznej.
Od 2017 roku jest stypendystą w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pod kierownictwem prof. Tadeusza Stacewicza.

Zainteresowania naukowe dotyczą wykrywania markerów chorobowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich za pomocą spektroskopii laserowej. 

Mateusz Winkowski aktywnie działa na rzecz społeczności. Jest członkiem Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW (KNOF). Jest aktywnie zaangażowany w działalność KNOF.

W wolnym czasie zajmuje się elektroniką, jazdą na motocyklu (oraz jego naprawami) i wędkarstwem.

Publikacje