mgr Adam Widomski

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

ORCID ID: 0000-0003-0866-0540

Telefon laboratorium: 22 554 68 72

at.widomski@uw.edu.pl

Biogram

Mgr, inż. Adam Widomski jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i technikiem w projekcie NLPQT. Tytuł magistra fizyki (specjalność optyka) uzyskał w 2019 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego realizując pracę magisterską w Laboratorium Fotoniki Kwantowej pod kierownictwem doktora Michała Karpińskiego. Praca realizowana była w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej. W 2018 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uzyskując stopień inżyniera fotonika.

Adam zdobywał zagraniczne doświadczenie zarówno podczas staży badawczych w INRIM w Turynie oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim, jak i podczas zagranicznych szkół i konferencji.

Zainteresowania naukowe obejmują kwantową dystrybucję klucza, telekomunikację optyczną oraz fotonikę scaloną.

Od 2018 roku Adam jest aktywnym członkiem Koła Naukowego Optyki i Fotoniki KNOF.

W wolnym czasie zajmuje się grą na gitarze, żeglarstwem i narciarstwem.

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Pokój: 4.89

Linki zewnętrzne

Linkedin