Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

Kierownik zespołu

Tematyka badawcza

Badamy własności czasowo-widmowe jednofotonowych impulsów światła i wykorzystujemy je do kodowania informacji kwantowej. Łączymy metody optyki kwantowej, optyki krótkich impulsów światła i nieliniowej, czasowej optyki fourierowskiej, elektrooptyki i elektroniki wysokiej częstotliwości.

Realizujemy niskostratne przekształcenia kwantowych impulsów optycznych oraz badamy splątanie kwantowe w energii i czasie pomiędzy fotonami. Dzięki naszym badaniom powstają interfejsy optyczne dla kwantowego internetu, bramki kwantowe dla kodowania w czasie i częstotliwości oraz nowe metody bezpiecznego przesyłania informacji za pomocą kryptografii kwantowej.

Strona internetowa grupy

Czasowo-widmowa inżyniera kwantowych stanów światła

Rozwijamy kodowanie widmowo-czasowe do przetwarzania informacji kwantowej. Nasze zainteresowania obejmują eksperymentalne wdrożenia wielowymiarowej metrologii wspomaganej kwantowo. Badamy wysoce wydajne protokoły kryptografii kwantowej. Poszukujemy zastosowań splątania czasu i energii.

Interfejsy fotoniczne dla sieci kwantowych

Prowadzimy badania eksperymentalnie nad metoda spójnej modyfikacji struktury widmowo-czasowej impulsów optycznych na poziomie pojedynczego fotonu. Budujemy wydajne elektrooptyczne konwertery modów dla impulsów jednofotonowych. W tym celu badamy właściwości wysoce dyspersyjnych ośrodków optycznych.

Kwantowa optyka fourierowska w domenie czasowej

Badamy zastosowania koncepcji soczewki czasowej i ultraszybkiego optycznego przetwarzania informacji w dziedzinie optyki kwantowej. Badamy nowe możliwości jakie dają te techniki kwantowego przetwarzania informacji. Podejmujemy wyzwania techniczne związane  z zastosowaniem tych koncepcji do kwantowych stanów światła.